NIWO vergunning aanvragen of verlengen

Met een NIWO vergunning kan een transportbedrijf aantonen dat het voldoet aan bepaalde criteria, zoals:

  1. Betrouwbaarheid: Uw transportbedrijf moet kunnen aantonen dat de bestuurders en eventuele leidinggevenden geen strafblad hebben en geen ernstige overtredingen hebben begaan in de afgelopen jaren.

  2. Kredietwaardigheid: Het bedrijf moet financieel gezond zijn en in staat zijn om zijn financiële verplichtingen na te komen.

  3. Vakbekwaamheid: Uw transportbedrijf moet kunnen aantonen dat het beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van transport en logistiek.

Daarnaast kan een NIWO vergunning ook andere eisen stellen, zoals het hebben van een adequate verzekering, het voldoen aan de Arbeidstijdenwet en het hebben van een deugdelijke administratie.

Het niet hebben van een NIWO vergunning kan leiden tot hoge boetes en mogelijke stopzetting van de transportactiviteiten.

Het is dus belangrijk voor transportbedrijven om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de eisen voor het verkrijgen en behouden van een NIWO vergunning.

NIWO aanvraag direct regelen? Neem contact op met VBAdministratie

Een NIWO vergunning is een vergunning die wordt afgegeven door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan transportbedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Met deze vergunning kunnen transportbedrijven aantonen dat zij voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid.

De NIWO vergunning is verplicht voor ondernemingen die goederenvervoer verrichten met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het doel van de vergunning is om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het wegtransport te waarborgen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan.